Nincs megjeleníthető tartalom

A webhely használatával Ön elfogadja a sütiket, az oldal feltételeit és adatvédelmi szabályzatát!
Bakonybél, Fő utca 15.
GPS koordináták
É: 47.252675
K: 17.7301569
Kezdés: 2018. 03. 24.
22 1 1435

Hol található? Nagy térkép >>

Rendezvény leírása

2018. Március 24-én 14:00 órára
A bakonybéli tájházba
(Fő utca 15.)

Kincsek „Szent Gellért Sziklája” Mellől

a Laczkó Dezső Múzeum Kiállításának anyagából rendezett tárlat megnyitásra.
A vendégeket köszönti: Márkus Zoltán polgármester,
Dr. S.Perémi Ágota múzeumigazgató.
Megnyitó beszédet mond: Vásárhelyi Anzelm osb.
Közreműködik: Kátai Zoltán lantművész, énekmondó.
Tárlatvezetést tart: Pátkai Ádám régész

A Szent Mauríciusz Monostor Millenniuma
című programsorozat keretében ezen a napon a 10:15 órakor kezdődő

Sajtótájékoztatón

Dr. Kovács Zoltán államtitkár, országgyűlési képviselő
a millenniumi fejlesztés bakonyi térségre gyakorolt turisztikai hatásairól,
Halmos Ábel osb, perjel Szent Gellért ereklyéjéről és a monostor emlékévének rendezvényéről,
Márkus Zoltán polgármester a település szervezésében megvalósuló millenniumi programokról beszél.

Szent Gellért Ereklyéjének elhelyezésére
11:00 órakor
napközi imaóra keretében kerül sor a templomban.

Szent Gellért „visszatér” Bakonybélbe.

2018. március 24-én történelmi eseményre kerül sor az alapításának 1000. évfordulóját ünneplő bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban. A székesfehérvári püspökség ajándékának köszönhetően a monostor felújítás alatt álló templomában Szent Gellért ereklye kerül elhelyezésre.

Az ereklyének otthont adó Monostori templom a A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor felújítása és turisztikai elemekkel történő bővítése c. projekt keretében, annak részeként újul meg. A teljes projekt Magyarország Kormányának döntése nyomán a 1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban foglaltak szerint 1,4 milliárd forint támogatásban részesült.

A millenniumi projekt fő célkitűzése a bencés szellemiséghez igazodó, minőségi, a kor turisztikai igényeinek megfelelő, innovatív, egyedi, élményalapú vallási és zarándokturisztikai attrakció kialakítása a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor szakrális tereinek, turisztikai és szolgáltató épületeinek, közösségi tereinek, valamint Bakonybél község központi terének, a Szent Gellért térnek a megújítása által.

Az 1018-ban alapított bencés közösség korai történetének kiemelkedő alakja a velencei származású Szent Gellért. A hazánkba érkező szerzetes 1015. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, Székesfehérváron találkozott először István királlyal, a királyi bazilika védőszentjének ünnepe alkalmával, ahol Gellértet kérték fel ünnepi szónoknak. A Napba öltözött Asszonyról tartott szentbeszéde nagy hatást gyakorolt az uralkodóra. István a velencei szerzetest megbízta fia, Imre herceg nevelői feladatainak ellátásával. Gellért annak ellenére, hogy szándéka szerint Magyarország csak egy állomás lett volna Szentföldre vezető útja során, elvállalta a királytól kapott feladatot. Miután Imre herceg nevelésére szóló megbízatása lejárt, hét évre a bakonybéli monostorba vonult vissza. Itt az imádságnak, böjtnek és elmélkedésnek szentelte az életét, s a legenda szerint az erdő megszelídített állatai – egy szarvas és egy farkas – társul szegődtek hozzá imádságos magányában. Gellért 1030-ban hagyta el Bakonybélt, amikor István király a délkeleti országrész egyházszervezői munkáját bízta rá, a Maros-mentén születő egyházmegye püspöke lett.

A király halála utáni trónviszályok idején Gellért bátran kiállt az igazságtalanságok ellen. 1046-ban a lengyelországi száműzetésből hazatérő András és Levente hercegek fogadására indult. Útja során megállt a mai székesfehérvári egyházmegye területén, Diósdon, ahol a Szent Szabina-templomban mondta utolsó szentmiséjét. A mise alatt látomása volt, amely megjövendölte közeli vértanúságát.
A jövendölés hamarosan bekövetkezett, az 1046-ban kitört pogánylázadás során a budai Kelen-hegyen vértanúhalált halt. Holttestét ideiglenesen vértanúsága helyéhez közel temették el, majd a csanádi Boldogasszony bencés apátságban helyezték végső nyugalomra. Gellértet Szent László királysága idején, 1083-ban avatták szentté.
Nagy Lajos király a szent ereklyéinek egy részét Velencének ajándékozta. Az ereklyék Murano szigetére, a Szent Donát templomba kerültek, ahonnan még a középkor folyamán Bolognába és Prágába is jutottak partikulák. A csanádi templomban maradt ereklyék a Dózsa György-féle mozgalmak idején, 1514-ben szétszóródtak, megsemmisültek.

A XIX. század közepén magyar egyházi vezetők a szent ereklyéinek visszakerülését szorgalmazták. Giuseppe Luigi Trevisanato bíboros, velencei pátriárka 1865. július 19-én Szent Gellért a muranói Szent József-templomból származó ereklyéit adományozta Scitovszky János hercegprímásnak és Simor János győri püspöknek. Az ereklyéket Bécsben készült hengeres üveg ereklyetartókban helyezték el. Scitovszky az ereklyékből Bonnaz Sándor csanádi püspöknek is ajándékozott, aki a temesvári székesegyházban és a csanádi templomban helyezte el őket.

Öt évvel később, 1870. augusztus 6-án, Simor már mint bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek keresztelési helyszínének, Székesfehérvár székesegyházának adományozta Szent Gellért jobb sípcsontjának felső darabját, valamint a budapesti Központi Papnevelde is kapott az ereklyékből. Az adományozásról a Székesfehérvári Egyházmegye körlevelében is beszámoltak. Shvoy Lajos megyéspüspök az 1938-ban nyílt Egyházmegyei Múzeumban bemutatta az ereklyét. A II. világháború idején biztonsági okokból az ereklyét és tartóját elfalazták. Az ereklyetartót Spányi Antal megyéspüspök 2014-ben restauráltatta, és újra bemutatta a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiállításán.
A jelenleg hazánkban fellelhető Gellért-ereklyék tehát mind Velencéből kerültek hozzánk, dokumentált útjuk miatt hitelességükhöz nem férhet kétség.

A Bakonybélbe érkező ereklye Szent Gellért lábszárcsontjának egy darabja, amelyet a monostor millenniumának alkalmából a székesfehérvári püspök, Spányi Antal adományoz a bencés közösségnek. Az ereklye egy üvegkapszulában a barokk monostori templom leendő oltára alá, a padlóba süllyesztve kerül elhelyezésre.

A millenniumi év további kiemelt, a Monostor által önállóan szervezett programjai:

 • Október 20. (szombat) átadó ünnepség templomszenteléssel

A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor felújítása és turisztikai elemekkel történő bővítése” c. projekt keretében, az I. ütemben megvalósítandó építési, generál-kivitelezői munkálatok lezárásaként egy templomszenteléssel egybekötött átadó ünnepséget tartunk. A tervek szerint addigra elkészül:

 • a Szent Mauríciusz és Vértanútársai Templom belső terének megújítása, barokk berendezésének restaurálása, zöldenergiás padlófűtése és új padozata, valamint energiatakarékos világítási rendszere;
 • a fogadóépület helyiségeinek átstrukturálása és bővítése, valamint a közlekedési kapcsolatok megújítása, amelynek köszönhetően az ide látogató tágasabb, kényelmesebb térben ismerkedhet majd a Monostor és a környék termékeivel, a monostori udvarra lépve pedig könnyebben, átláthatóbb módon válnak elérhetővé az új és megújuló attrakciók, mint a gyógynövényszárító padlás, a kóstolótér, az ajándékbolt és a kávézó.
 • Az épületek megújulása mellett az általuk közrefogott zarándok- és turistaudvar is rehabilitálásra kerül, tetővel, díszkapukkal és kellemes környezettel teszi színvonalasabbá a vendégfogadást.
 • A ma még szűkös térben működő műtárgymásoló-bronzmegmunkáló és könyvkötő műhelyek új épületszárnyban várják majd a látogatókat, ahol ezen túl látványműhelyként funkcionálnak.
 • Az egykori, kibővített magtárépületben kiállítótér kerül kialakításra.
 • Kiállítás ünnepélyes megnyitása – 2019 tavasza

  • A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor felújítása és turisztikai elemekkel történő bővítése” c. projekt keretében elkészülő tárlat átfogó képet ad a millenniumát ünneplő bakonybéli bencés monostor és környezete múltjáról, bemutatja a most is itt élő közösséget. A kiállításon tablók, egyedi épített installációk, érintőképernyős terminálok, eredeti műtárgyak és vetítés segítségével elevenedik meg a bakonybéli szerzetesi élet, a monostor ezer éves történelme.

 • Bakonybél ezer éve tudományos konferencia – 2019. május 18.

  • A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságának támogatásával és velük közös szervezésben kerül megrendezésre Bakonybélben a Szent Mauríciusz Monostor 1000 éves történetét fókuszba állító tudományos konferencia, ahol alapkutatásokra épülő, azok eredményeit bemutató előadásokat hallhatnak az érdeklődők. Az előadások anyagát konferenciakötetben is tervezzük megjelentetni.

A BAKONYBÉL KÖZSÉG SZERVEZÉSÉBEN MEGVALÓSULÓ MILLENNIUMI PROGRAMOKRÓL

Bakonybél, Szent Mauríciusz Monostor 2018. március 24.
A Szent Mauríciusz Monostor alapításának ezredik évfordulója Bakonybél község számára is nagy jelentőségű ünnep. A település létrejötte, gazdálkodása, kultúrája, hagyományai vitathatatlanul a monostor fennállásához kötődik. Az önkormányzat és a civil közösség évek óta készül millennium méltó megünneplésére a szerzetesi közösséggel együtt munkálkodva.
Ennek érdekében igyekeztünk a faluképet megszépíteni, új utcatáblákat helyeztünk el, új buszváró épült a központban és Somhegyen, megújultak a régiek is. Tavaly új aszfaltburkolatot kapott a fő út, önerőből szilárd burkolatot kapott több földes út, rendeztük és kerítéssel vettük körül a temetőt, köztereinket a lakosság segítségével virágosítottuk, rendszeresen karbantartjuk. Megragadtuk a pályázati lehetőségeket, hogy megújíthassuk intézményeinket – a teljesen megújult 80 éves óvodaépületet ezen a héten vették birtokba a gyerekek-, és pénzügyi fedezetet teremtsünk a millenniumi rendezvényekhez. Ezek a pályázatok ebben az évben értek be, így a terveink megvalósítása a következő évre is áthúzódnak.
Itt szeretnénk köszönetet mondani támogatásáért országgyűlési képviselőnknek, Dr. Kovács Zoltánnak és a HungaroControl Zrt.-nek a településfejlesztési pályázataink pozitív elbírálásáért.
Terveink megvalósulásában jelentős szerep jut helyi támogatóinknak is, a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészetének, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának, valamint annak az összefogásnak, ami a civil szervezeteink és az önkormányzat között létrejött.
Ki kell emelnünk a harmonikus együttműködést a monostor közösségével, amely évek óta tart és az emlékév kapcsán még szorosabbá vált. Programjaink megrendezésében élen jár a Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület, amely a falu kulturális értékeit élteti és őrzi.

A MILLENNIUMI ÉV KIEMELT BERUHÁZÁSA
A TOP 1-2-1-16. számú pályázaton Bakonybél Önkormányzata 149 millió 982 ezer Ft támogatást nyert a településközpontot és a zarándokhelyként, rendezvények helyszíneként is funkcionáló Szent-kutat és kápolnát összekötő turisztikai tematikus út kiépítésére. Ez a munkálat magába foglalja a Petőfi utca útburkolatának megújítását, a Szent-kúti kápolna és a dísztó környezetének rendezését, fásítását, sétáló út kialakítását. A Petőfi utca vonalában a települést bemutató 10 információs tábla került felállításra, amelyek a központból a szakrális helyhez vezetik a látogatót, és amelyeken a falut, az épített és a természeti környezetet, az itt élő és élt emberek életét bemutató ismereteket kapnak a vendégek. A szükséges terveztetési, közbeszerzési eljárások után 2018 őszén indulhat meg a kivitelezés.

A MILLENNIUMI ÉV KIEMELT RENDEZVÉNYEI
A mai nappal, a Bakonybéli Tájházban rendezett kiállítással indulnak az emlékév kulturális programjai.

KINCSEK „SZENT GELLÉRT SZIKLÁJA” MELLŐL
A Laczkó Dezső Múzeum azonos című kiállításából rendezett tárlat a Bakonybéli Tájházban

2016 őszén a Szent Mauríciusz Monostor kezdeményezésére és a Laczkó Dezső Múzeum irányításával kezdődött feltárás a Borostyánkő (a helyieknek Kálvária-domb) tetején. Egy 1230-ből származó pápai oklevél szerint Szent Gellért sziklái fölött egy Szűz Mária tiszteletére szentelt kápolna állt, és ez hiteles adatnak tekinthető. A feltárás ennek az épületnek a létét, korát, eredetét volt hivatott tisztázni. A sokszorosan bolygatott a területen végzett kutatás nyomán feltáruló falak egyértelműen bizonyítják, hogy itt valóban állt egy 13-14. századi építmény.
Elképzelhető, hogy a kápolna alapítói Bakonybél szent remetéinek, Günthernek és Gellértnek lakhelyeként tisztelték a helyszínt, s ezért építtették ide a templomukat. A földből előkerültek vakolattöredékek festék (freskó) nyomokkal, vasszegek, amelyek az egykori tetőszerkezet ácsolatához tartoztak, küszöb megkopott köve, hiteles helyi pecsét részlete. A középkori tárgyak mellett őskori leletek is előbukkantak. Az ásatások egy teljesen váratlan kincset is felszínre hoztak a kápolna falain kívül: egy körülbelül 150 darabos ezüstpénz-leletet, amelyet a tulajdonosa minden bizonnyal a tatárok pusztításai elől rejtett el. Ez a lelet a kiállításunkon csak fotóként szerepel.
A Laczkó Dezső Múzeum fontosnak tartotta, hogy a bakonybéli leleteket a bakonybéliek megismerjék. A korábbi szervezett múzeumlátogatások mellett készséggel járultak hozzá a leletek itteni bemutatásához. A kiállítás bezárása (szeptember 3.) után a tárlat anyaga a monostor új, állandó kiállítási épületében lesz látható.

EZER ÉVES FALVAK TALÁLKOZÓJA
2018. AUGUSZTUS 4. Faluház előtti terület.

A millenniumi ünnepségek sorozatában szeretnénk egy olyan találkozót rendezni, amelyre a Monostor alapító okiratában, illetve az 1086-os, Szent László-kori birtokösszeírásban megemlített települések képviselőit hívjuk meg közös együttlétre.
A találkozón szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy a települések egy-egy művészeti csoportja fellépjen, értéktára vagy kézművesei pedig egy „asztalnyi” területen bemutatkozzanak, vásározzanak.
Bízunk benne, a rendezvény jóvoltából ezek között a falvak között ismét élő és hosszútávú kapcsolat jön létre.

A FALU SZÜLETÉSNAPJA”
2018. AUGUSZTUS 20. SZENT ISTVÁN ÜNNEPE – több helyszínen

A helyi civil szervezetek kezdeményezésére „önkényesen” választottuk Szent István király ünnepnapját a falu születésnapjának. Valamennyi egyesület, helyi közösség részt vesz az ünnepi program kialakításában.
A bakonybéliek kezdeményezésére telepített magnólia-ligetet – tavaszi és nyári kiépítése után - Millenniumi parkként adjuk át a lakosságnak. Ezen a napon adjuk át az emlékév alkalmából meghirdetett Gondozott – virágos porta verseny díjait is. Ez a mozgalom a település szebbé tételét szolgálja, hogy méltóbban fogadjuk a településre érkezőket.

A KÖZÖSSÉGÜNK HETE (május 7-13.) ad alkalmat arra, hogy a helyi lakosokat és a turistákat, vendégeket is bekapcsoljuk az ünneplésbe. Közös erővel építjük ki a Köves-hegy oldalában a BAKONYBÉL – 1000 ÉV feliratot, amelyhez az „építőanyagot” hátizsákban szállítjuk fel. Ezen a héten kezdjük el a Magnólia-liget millenniumi parkká alakítását is.
Valamennyi hagyományos rendezvényünkön (Hagyományos Falusi Disznóvágás, Medvehagymás Napok, Múzeumok éjszakája, Kézműves Napok, Faünnep Csoda-Fa-Falván, Énekmondók Emlékezete, Nyármarasztaló, Gerence-parti Pityóka Party, Tökös délután, Monostori Nyílt Nap, az utóbbi két évben a Teremtés napi öko-ünnep, stb.) kiemelt szerep jut középkori történelmünknek és hagyományainknak.
A megemlékezés alkalmai a következő, a 2019-es évben is folytatódnak, ezekről később tájékoztatjuk a nyilvánosságot.

Márkus Zoltán polgármester

A kép illusztráció!

Közeli Látványosságok <10 km (0)

Bakonybéli Tájház

<100 m-re a rendezvénytől
26 0 11464

Erdők Háza

143 m-re a rendezvénytől
5 0 7141

Pannon Csillagda

159 m-re a rendezvénytől
28 0 11767

Nepomuki Szent János szobra

179 m-re a rendezvénytől
3 0 3699

Szent Mauríciusz Monostor

199 m-re a rendezvénytől
13 0 11267

Sírkert, emlékhely

234 m-re a rendezvénytől
1 0 2412

Köves-hegyi Terasz Kilátó

603 m-re a rendezvénytől
6 0 11829

Csurgó-forrás

739 m-re a rendezvénytől
2 0 4154

Trófea és kőzetbemutató

793 m-re a rendezvénytől
4 0 3767

Szentkút (Borostyán-kút)

957 m-re a rendezvénytől
41 1 21474

Millenniumi Park

~1 km-re a rendezvénytől
9 0 469

Árpád kút

Veszprém megye
~1.3 km-re a rendezvénytől
5 0 4337

Tönkölösi Likas-kő

Veszprém megye
~1.6 km-re a rendezvénytől
5 0 6795

Mészégető

~1.6 km-re a rendezvénytől
6 1 8076

Pörgöl-barlang

Veszprém megye
~1.8 km-re a rendezvénytől
6 0 11260

Somhegyi harangláb

~2.3 km-re a rendezvénytől
4 0 3893

Bányász-kút

Veszprém megye
~2.5 km-re a rendezvénytől
4 0 7346

Széchenyi Emlékkő (Táborhely-hegy)

Veszprém megye
~2.9 km-re a rendezvénytől
3 0 6031

Kerteskői-szurdok

Veszprém megye
~3 km-re a rendezvénytől
4 0 9882

Rablólovag-vár (Bakonyújvár)

Veszprém megye
~3.2 km-re a rendezvénytől
5 0 9586

Judit-forrás

Veszprém megye
~3.2 km-re a rendezvénytől
5 0 10521

Kő kút

Veszprém megye
~3.3 km-re a rendezvénytől
6 0 4365

Witt-kilátó

Veszprém megye
~3.4 km-re a rendezvénytől
7 0 11922

Som-hegy kincsei

Veszprém megye
~3.4 km-re a rendezvénytől
1 0 4737

Nagy-pénzlik barlang

Veszprém megye
~3.7 km-re a rendezvénytől
5 0 8444

Gerence-völgyi autóspihenő

Veszprém megye
~3.7 km-re a rendezvénytől
7 0 5067

Boroszlán Tanösvény

Veszprém megye
~3.8 km-re a rendezvénytől
0 0 3600

Kerteskői kastély (Rainprecht kúria)

~3.8 km-re a rendezvénytől
5 0 10259

Százhalom halomsírok

Veszprém megye
~3.9 km-re a rendezvénytől
8 0 10903

Odvaskő-barlang

Veszprém megye
~4.1 km-re a rendezvénytől
5 1 16422

Közeli Szállások <20 km (0)

Pékház Apartman

<100 m-re a rendezvénytől
16 0 3712

Mandala Vendégház

154 m-re a rendezvénytől
9 0 1007

Főnix Vendégház

190 m-re a rendezvénytől
16 0 4622

Bakonyi Sárgarigó

196 m-re a rendezvénytől
13 0 4566

Békaváros Házikó

197 m-re a rendezvénytől
29 0 5318

Dublecz Vendégház

209 m-re a rendezvénytől
16 0 6927

Füsti Apartman

233 m-re a rendezvénytől
4 0 3572

Vándordiák Vendégház

247 m-re a rendezvénytől
13 0 3938

Dombóvár Vendégház

248 m-re a rendezvénytől
20 0 4703

Bakonybél Apartmanház

260 m-re a rendezvénytől
24 0 4747

Haik Vendégház

333 m-re a rendezvénytől
10 0 3795

Muskátli Magánszállás

357 m-re a rendezvénytől
14 0 4883

Mókus - Lak

371 m-re a rendezvénytől
6 0 6999

Diófa Vendégház

394 m-re a rendezvénytől
36 0 3358

Ancsa Hegyalja Vendégháza

418 m-re a rendezvénytől
30 0 5689

Juhász Ház

446 m-re a rendezvénytől
16 0 4426

Liliom Vendégház

552 m-re a rendezvénytől
47 0 2482

Bakonybél Vendégház

565 m-re a rendezvénytől
16 0 6025

Bakonyi Kiscsillag Vendégház

580 m-re a rendezvénytől
20 0 6031

Bakonyi Kemencésház

590 m-re a rendezvénytől
21 1 8725

Szekrényes Ház

599 m-re a rendezvénytől
8 0 4983

Bakonyi Csillag Vendégház

605 m-re a rendezvénytől
16 1 7542

Bakonybéli Patakpart Vendégház

622 m-re a rendezvénytől
12 0 5116

Apartman Bernát

623 m-re a rendezvénytől
23 0 5413

Bakonybéli Hubertus

626 m-re a rendezvénytől
13 0 4118

Fenyves Vendégház

627 m-re a rendezvénytől
35 0 4219

Park Vendégház

643 m-re a rendezvénytől
16 0 5672

Almaliget apartmanház

661 m-re a rendezvénytől
16 1 8049

Bakonyvári Vendégház

732 m-re a rendezvénytől
10 0 4878

Közeli Szolgáltatások <10 km (0)

COOP Üzletház

<100 m-re a rendezvénytől
4 0 4580

Hársfa Büfé

104 m-re a rendezvénytől
3 0 2164

BELI - Kultúrház - Kocsma - Kávézó!

110 m-re a rendezvénytől
4 0 3473

Bakonybél Dohánybolt

113 m-re a rendezvénytől
7 0 2948

Zöldség-Gyümölcs

116 m-re a rendezvénytől
6 0 4537

B3 TAKARÉK Szövetkezet, Bakonybéli Fiók

134 m-re a rendezvénytől
0 0 2002

Füsti Söröző

151 m-re a rendezvénytől
4 0 1955

ATM B3 TAKARÉK Szövetkezet

151 m-re a rendezvénytől
1 0 3615

Monostori Ajándékbolt

186 m-re a rendezvénytől
8 0 4836

Monostori Könyvkötészet

186 m-re a rendezvénytől
8 0 3564

Pikoló Étterem

216 m-re a rendezvénytől
9 0 6815

Bakonybél Posta

280 m-re a rendezvénytől
1 0 4156

Bakonybél Orvosi Rendelő

334 m-re a rendezvénytől
1 0 6101

Önkormányzati Főzőkonyha

382 m-re a rendezvénytől
8 0 5474

Wi-Fi pont

391 m-re a rendezvénytől
1 0 1053

Scheuer Lászlóné - fodrász

410 m-re a rendezvénytől
1 0 2667

Bakony Szafari

556 m-re a rendezvénytől
10 0 2741

Kuti autó és gumiszerviz

617 m-re a rendezvénytől
1 0 2162

Mini COOP ABC

625 m-re a rendezvénytől
3 0 4665

Nyírfa Presszó

672 m-re a rendezvénytől
4 0 1246

PeggyMarket Vegyesbolt

747 m-re a rendezvénytől
6 0 4928

Dorbi a Csi-Hu

870 m-re a rendezvénytől
3 0 3428

Kerékpárkölcsönzés

953 m-re a rendezvénytől
1 0 3162

Odvaskő Panzió és Étterem

~3.6 km-re a rendezvénytől
34 0 6596

Vegyesbolt

~4.7 km-re a rendezvénytől
1 0 4125

Veinperl Fa

~8.3 km-re a rendezvénytől
13 0 4457

Fodrász

~8.3 km-re a rendezvénytől
1 0 2628

Hóvirág Abc

~8.7 km-re a rendezvénytől
5 0 1989

Buszmegálló

~8.7 km-re a rendezvénytől
1 0 1813

Közeli Szabadidős lehetőségek <20 km (0)

Focipálya

471 m-re a rendezvénytől
4 0 1830

Szarvas tó

~8.6 km-re a rendezvénytől
1 0 3344

Mayer-tó

~12.1 km-re a rendezvénytől
1 0 3356

Szentlászlói Kalandpark

~13.9 km-re a rendezvénytől
18 0 3840

Focipálya

~16.8 km-re a rendezvénytől
4 0 729

Pihenőpark

~19.2 km-re a rendezvénytől
6 0 151

Sportpark

~19.2 km-re a rendezvénytől
7 0 129
^