Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!
Kapcsolat
Menü

Aljegyző munkakör

Bakonynána - 2022. 03. 09.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69. Veszprém megye, 8422 Bakonynána, Alkotmány utca 3.

Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

                          

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69.

Veszprém megye, 8422 Bakonynána, Alkotmány utca 3.

 

Ellátandó feladatok:

Elősegíti a képviselők, bizottságok, polgármesterek és a jegyző munkáját a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek és Bakonynána vonatkozásában. Előterjesztést készít, illetve ezek készítésében közreműködik. A képviselő-testületi ülésekre készített előterjesztések, határozati javaslatok, törvényességi alaki tartalmi vizsgálatát elvégzi. Közreműködik a helyi önkormányzati rendeletek kihirdetésében, hatályos rendeletek egységes szerkezetbe foglalásában. Általános igazgatási ügyintézői feladatokat lát el, pályázatok készítésében részt vesz.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása és hatáskörök gyakorlása. A törvényesség megtartása, a képviselő-testület a társulás elé kerülő előterjesztések alaki, formai, törvényességi szempontoknak megfelelő előkészítése, valamint a hatósági döntések előkészítése. Általános igazgatási tevékenységek ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerinti rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Közigazgatási szakvizsga. Főiskolán végzett igazgatásszervező, vagy közigazgatásszervező alapképzési szak, jogász vagy államigazgatási mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles menedzser szakképzettség,

•         közigazgatásban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         anyakönyvi szakvizsga,

•         közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         pályázó fényképpel ellátott, szakmai önéletrajza a 87/2019.(IV.23.) Kormr. 1 mellékletében maghatárzott adattartalom szerint

•         nyertes pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát, a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez

•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85. § - 87. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

•         vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat

•         közigazgatási gyakorlat igazolása

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyimesiné Bognár Enikő nyújt, a 0688585320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKÖH/610/2022 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

 

•         Személyesen: Gyimesiné Bognár Enikő, Veszprém megye, 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázat elbírálásáról a jegyző javaslatára a Bakonyszentkirály Község Önkormányzat Polgármestere ( közös hivatalhoz tartozó települések polgármestereivel egyeztetve) dönt, fenntartva a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal hirdető táblái - 2022. március 8.

•         Bakonyszentkirályi, Bakonyoszlopi, Bakonynánai és Cseszneki önkormányzatok honlapjai - 2022. március 8.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bakonyszentkiraly.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

< Nyitólap
< Összes hír

Ossza meg ismerőseivel!

^