Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!
Kapcsolat
Menü

Óvodavezető munkakör Hajmáskéren

Hajmáskér - 2022. 08. 22.

Hajmáskér Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Lurkó Óvoda


Óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. október 01. napjától - 2027. augusztus 15.n-ig szól.


A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8192 Hajmáskér, Rákóczi Ferenc utca 13.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes (mindenkor hatályos jogszabályok szerint) működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézmény folyamatos szakmai fejlesztése.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:• Főiskola, Szakirányú főiskola, továbbá intézményvezetői szakképzettség,
• Pedagógusi munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség, büntetlen előélet
• ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
• vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Intézményvezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, az intézmény fejlesztésére vonatkozó programját, a képesítést igazoló dokumentumok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul
személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. október 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 23.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző nyújt, a 88/587-470 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Hajmáskér Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
H/1610-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.
• Elektronikus úton dr. Flőrich-Tóth Ágnes részére a
hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett érvényes pályázatokról Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Önkormányzat internetes honlapja - 2022. augusztus 22.

< Nyitólap
< Összes hír

Ossza meg ismerőseivel!

^