Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!
Kapcsolat
Menü

Pályázat ingatlan értékesítésére

Hajmáskér - 2022. 03. 31.

Pályázati kiírás

 

Hajmáskér Község Önkormányzata, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelet 9. § értelmében pályázatot hirdet a Hajmáskér 616/185 hrsz alatti „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 5 ha 2440 m2 területű ingatlan értékesítésére.

A pályázat kifüggesztésének ideje: 2022. 03. 31.

A pályázat levételének dátuma: 2022. 04. 26.

Az ingatlan adatai:

 • Megnevezés: kivett beépítetlen terület
 • Hrsz.: 616/185 hrsz.
 • Területe: 5 ha 2440 m2
 • Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolása: LF1
 • Az ingatlan értékbecslő által megállapított értéke: 33.000.000,- Ft (ÁFA mentes)
 • Pályázati biztosíték: 3.300.000.-Ft

 

A pályázat benyújtásának feltétele:

 • A 616/185 hrsz. alatt építési telkek kerülnek kialakításra az önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendeletnek megfelelően.
 • A pályázó vállalja a telkek közművesítését, valamint az út, közvilágítás ás árok kialakítását.
 • A pályázati biztosíték az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11748007-15428756 számlájára, 2022. április 26. napján, 16:00 óráig befizetésre került.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 26. 15:00
 • A pályázatot papír alapon, zárt borítékban a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) kell benyújtani postai úton vagy személyesen. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Hajmáskér 616/185 hrsz. ingatlan értékesítése”.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, személyi számát, adóazonosító jelét/adószámát, anyja nevét, pontos lakcímét, nyilatkozatát, állampolgárságára vonatkozóan, meghatalmazott esetén meghatalmazását,
 • jogi személy esetén a társaság megnevezését, székhelyét, statisztikai számjelét, cégbírósági bejegyzés számát, adószámát, képviselő nevét, aláírási címpéldányát,
 • a tervezett tevékenység vagy tevékenységi kör megnevezését,
 • a pályázati biztosíték befizetésének igazolását,
 • a pályázati biztosíték visszafizetéséhez a pályázó átutalási számlaszámát és
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
 • jogi személy esetén, a pályázó nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont (b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

A pályázat bontásának helye és ideje: 2022. 04. 27. 15:00.

Helyszín: 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31. Tanácsterem.

A pályázati tárgyalás lebonyolítása a pályázat kiírójának a feladata.

A pályázónak vagy meghatalmazottjának a pályázati tárgyaláson minden külön értesítés nélkül meg kell jelenni. A késés vagy távollét - előzetes jelentkezés ellenére is - a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázati tárgyaláson a pályázókon, a levezető elnökön és jegyzőkönyvvezetőn kívül még legalább egy (független) személy részt vesz. Az ott elhangzottakról folyamatosan vezetett jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a pályázati tárgyalást levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a (független) személy és a pályázó aláír.

A szerződéseket a pályázati eljárást követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a vételár megfizetéséhez hitel felvétele szükséges, úgy a hitelintézeti döntést követő 30 napon belül kell a szerződést megkötni.

Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat nem egyenlíti ki, úgy a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti, és a versenyeztetési ismételten le kell folytatni.

Amennyiben a versenyeztetés eredménytelen volt, a versenyeztetést – szükség esetén módosított pályázati feltételekkel – ismételten le kell folytatni.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Köbli Miklós polgármestertől lehet kérni a 30/226-62-11 telefonszámon.

Hajmáskér, 2022.03.31.

palyazati_kiiras_2022

< Nyitólap
< Összes hír

Kapcsolódó galéria

Ossza meg ismerőseivel!

^