Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!
Kapcsolat
Menü
Hivatal: Pannonhalma
GPS koordináták
É: 47.549497
K: 17.7552412
6 0 1063

Hol található? Nagy térkép >>

Település leírása

Pannonhalma (1965-ig: Győrszentmárton, németül: Martinsberg, szlovákul: Rábsky Svätý Martin) város Győr-Moson-Sopron megyében, a Pannonhalmi járás székhelye. Kedvelt turisztikai célpont, elsősorban a Pannonhalmi Bencés Főapátságról és annak épületeiről ismert, amely 1996 óta az UNESCO Világörökség része. Habsburg Ottó főherceg szívét a Pannonhalmi Főapátság, holttestét pedig a bécsi császári kriptában őrzik.

Győrtől 19 km-re dél-délkeleti irányban fekszik a Sokorói-dombságban. Szép kilátás nyílik a pannonhalmi vártól Bábolna és Budapest fele is (a dombtetőről lehet látni a bábolnai „szélkerekeket” is, de tiszta időben az esztergomi bazilika is látszik). A vár túloldaláról tiszta időben egészen Győrig el lehet látni. A város közelében fekszik Écs, Ravazd, Győrság, Pér, Nyalka, Tarjánpuszta, Győrasszonyfa, Pázmándfalu, Nyúl, Tényő és Sokorópátka.

 

Megközelítése

Közúton a legfontosabb megközelítési útvonala a 82-es főút, amely Veszprém és Győr között húzódva a várostól nyugatra halad el. Pannonhalma központja a főút felől három irányból is megközelíthető: a leginkább kézenfekvő útirány a 8224-es út elágazása, de le lehet térni a főútról, észak felől érkezve Écsnél is a 82 122-es útra, vagy dél felől érkezve Ravazdnál a 8225-ös útra. A 81-es főút irányából Péren át a 8223-as vagy Mezőörsön át a 8224-es úton érhető el Pannonhalma.

Vasúton a Győr–Veszprém-vasútvonalon érhető el a város, a vonalnak ma egy állomása van itt: Pannonhalma vasútállomás a központ nyugati szélén helyezkedik el, a 8224-es út vasúti keresztezésének északi oldalán, közúti megközelítését az említett útból kiágazó 82 328-as számú mellékút (Petőfi Sándor utca) biztosítja. A város területén működött korábban még a vasút Ravazd megállóhelye is.

2021 őszén várhatóan átadják a Győr-Pannonhalma közötti kb.17,7 km hosszú kerékpárutat.

Története

Az eredeti nevén Győrszentmárton ősidők óta lakott hely, némely történetíró szerint Civitas Pannónia nevű római város helyén állt. Az első település a 10.–11. században itt álló fejedelmi udvarház és annak Pándzsa-völgyi birtoka volt. A szállás, majd a falu kialakulása a bencések 996-os itteni megjelenésével, a királyi alapítású kolostor felépítésével vette kezdetét. Albeus mester IV. Béla hiteles összeírója, akit a király Szent Márton monostor birtokainak összeírásával bízott meg, 1240 körül említi a falut e néven. A tatárjárás után a falu ismét benépesült. 1334-ben Károly Róbert a győrszentmártoni apátot megerősítette az alsoki vásárjogában. A 14.–15. század az első nagy felvirágzás ideje volt. Néhány szomszédos, életképtelenné lett birtok, szállás vagy falu csatlakozásával, illetve beolvasztásával megnőtt a határ, felduzzadt a lakosság és megjelent a szántóvető népesség, vele a telkes, sőt a majoros gazdálkodás is. Részben önállósult Felsok (a mai Váralja), de piac- és vásártere közös maradt Alsokéval. A település a falu (villa) rangjára emelkedett, s a helységnek ekkor már volt temploma (1338) és plébániája, mely nevét a bazilika védőszentjéről kapta.

A 17. század elején a törökök elpusztították a települést, de 1689-ben Rummer Márton főapát újra telepítette. A török hódítás után gyorsan, de felemás módon teremtődtek újjá a társadalmi és a gazdasági kapcsolatok. A lélekszám rohamosan megnőtt, sok lett a belföldi bevándorló és a külhonból telepített német és szláv népesség. A visszatelepült apátság nagy építkezésekbe kezdett (major, magtár, számvevőségi épület). Megerősödtek a céhek, szélesebb körű lett az iskoláztatás. Fejlődik a civil városrészt irányító közigazgatási szervezet. (A részek: Város, Váralja, Hegy.) A mezőváros neve részben még Alsok, de inkább már Győri Szentmárton néven említették. A fejlődés további korlátjai voltak a település közepét elfoglaló vár körüli földek, melyek apátsági birtokok maradtak. A gazdák egy része a szélekre szorult.

A kapitalizálódó 19. században a céhek megszűntével kialakult a mezőváros kisipara és kereskedelmi hálózata. Középipar is létesült: malmok, téglagyár, szeszfőzde. Győrszentmárton ekkor már járási székhely volt. A főszolgabíróság, körjegyzőség és az uraság számvevősége létrehozta a tisztviselői kart. Körök, egyletek alakultak, óvodák és iskolák szerveződtek, illetve épültek. A lakosság létszáma 1900-ra eléri a háromezer főt. A millennium évében megindult a vasúti közlekedés.

A 19. századi örökváltság után megindult a földek elaprózódása. 1945-ben megtörtént a földosztás. Ezzel megszűnt a cselédség, s a falu is szabadon terjeszkedhetett. Az 1950-es járásrendezés során megszűnt a Pannonhalmi járás, a vidék járási székhelye Győr lett. Pannonhalma 1970-ben nagyközségi rangot kapott. Az államosítással leépült az ipar és a kereskedelem, a téeszesítéssel a paraszti magángazdálkodás. A lakosság be- és elköltözése miatt megváltozott a lakosság összetétele. Kialakult a Győrbe bejárók széles rétege. Nagy számban épültek új családi házak, új utcák, közintézmények. Kibővült az egészségügyi ellátás. Egy időre eltűntek a nagy vagyoni különbségek.

A település az apátsággal közös Pannonhalma nevet viseli 1965 óta; a Pannonhalma Guzmics Izidor (1786–1839) bencés szerzetes, bakonybéli apát 1824-es névalkotása volt. 1990-ben új politikai rend váltotta fel a régit. Az 1990-es évek közepére lezajlott a kárpótlás és a szövetkezetbe vont részarány-tulajdonok visszaadása, a tulajdonviszonyok rendezése. A több mint 4000 lakosú település a Sokoró-térség egyik központja. A városka 1970 óta a legnépesebb ezen a vidéken. Lakossága 1980 óta kissé csökkent, azonban népessége 1949-től napjainkig több mint 10%-kal megnőtt. Demográfiai mutatói nem a legkedvezőbbek. Kevés az élve születések aránya, ezért szaporulata negatív. Különösen az 1980 és 1990-es évek között erős elvándorlás jellemezte, mely 1990 után kisebb mértékűvé vált.

Mai élete

A település sokoldalú funkciói ellenére nem képes népességét megtartani. Népességének demográfiai struktúrája igen kedvező. Fiatal a korstruktúra, arányában itt a legkevesebb a 60 év felettiek aránya. A körzetben Pannonhalmán a legjobb a népesség átlagos iskolai végzettsége, itt van a legtöbb felsőfokú végzettségű ember. Bár a népesség gazdasági aktivitása csökkent, az napjaikban is megfelelő.

A munkanélküliség viszonylag alacsony, a kevésbé kvalifikált munkavállalókból kerülnek ki. A település sokoldalú szerepköréből és intézményhálózatából fakadóan jelentős munkaerővonzással bír, ugyanakkor a Sokoró vidékéről itt a legkevesebb az eljárók aránya. Pannonhalma csaknem színmagyar község, csupán elenyésző német és egyéb kisebbség él itt.

A város úthálózatának legnagyobb része szilárd, felületzárt útburkolat. A szennyvízcsatornázás folyamatosan végzett munka eredményeképpen 1997-ben 80%-os készültségű. A magánerős földgáz-beruházás 1996-ban befejeződött. Az elektromos energia- és az ivóvíz-szolgáltatás az egész településen megoldott. Saját hulladéklerakó telepe van, mely 10 környező település hulladékát képes fogadni. A telefonellátottság 1994 óta teljes, a jelenlegi igényeket kielégíti. 2000-ben Pannonhalma elnyerte a városi rangot.

A város lakóinak megélhetését a győri bejáró (ingázó) munkahelyeken kívül a helyi mezőgazdasági termelés adja, valamint az ehhez kapcsolódó feldolgozóüzemek: a Gabonaforgalmi Vállalat Keverőüzeme, a termelőszövetkezet nyúltápüzeme, a Sütőipari Rt. Sütőüzeme és nem utolsósorban a téglaipar helyi Téglagyára. A termelőszövetkezet közel 1900 ha földön gazdálkodik. A történelmi borvidék hagyományaihoz méltóan 200 hektáron szőlőt termesztenek, valamint a kapacitáskihasználás miatt a környék jó minőségű szőlőjét is felvásárolják. A tárolókapacitás mintegy 30 ezer hl. A bor helyi palackozásával jó hírnevet lehetne szerezni a városnak. A termelőszövetkezet további termelése a saját nyúltápüzem nyersanyagellátására irányul. Az üzem mintegy 400 vagon tápot állít elő. Jelentős exporttermékük a facélia, főleg német és holland megrendelésre. Ehhez jelentős mértékű magántermelés is hozzájárul. A Pannon Gabona Rt. Keverőüzeme 1966-ig malomként működött. A környék falvainak takarmányigényét szolgálja ki. Kapacitása évi 2400 vagon, tárolókapacitása 600 vagon gabona. A Győri Sütő Rt. Kenyérgyára 1976-ban épült. Feladata a környék kenyérrel és péksüteménnyel való ellátása volt (kapacitása mintegy 7, 5 ezer kg/nap volt), azonban már sok évvel ezelőtt bezárták. Mára már csak a romos, elhanyagolt épülete látható a település határában található győrsági leágazó környékén. A Téglaipari Rt. Téglagyára hagyományosan működő üzem. Nyersanyag tartaléka még kb. 20–25 évre elegendő. Évente 12–13 M db téglát gyárt.

A nagyrészt helyreállított Bencés Főapátság 1996-ban ünnepelte millenniumát, amikor is II. János Pál pápa ebből az alkalomból Győrbe és Pannonhalmára látogatott. 1997-ben, Szent Márton halálának 1600. évfordulóján szobrot szenteltek. A szobor a pannóniai születésű védőszentet, Tours egykori püspökét ábrázolja.

Forrás: Wikipédia

 

 

Közeli Szállások <15 km (0)

Erdésztó Vendégházak

~3.6 km-re a település központjától
12 0 545

Ravazdi Erdei Iskola - szállás

~3.9 km-re a település központjától
15 0 531

Villebaldi Vendégház

~4 km-re a település központjától
3 0 451

Közeli Látványosságok <15 km (0)

Lombkorona Tanösvény

639 m-re a település központjától
1 0 457

Boldog Mór Kilátó

Győr-Moson-Sopron megye
689 m-re a település központjától
1 0 449

Sólymos Szilveszter kilátó

~3.8 km-re a település központjától
1 0 508

Szent Villebald Templomrom

Győr-Moson-Sopron megye
~3.9 km-re a település központjától
3 0 487

Erdészeti Múzeum

~3.9 km-re a település központjától
1 0 367

Méhészeti kiállítás

~4 km-re a település központjától
2 0 362

Szent Márton-templom

~4.2 km-re a település központjától
5 0 375

Béla-kút

~4.3 km-re a település központjától
10 0 936

Árpád-kút

~7.6 km-re a település központjától
1 0 424

Millenniumi Erdész Emlékmű

~7.7 km-re a település központjától
1 0 368

Nagyboldogasszony Templom

~15 km-re a település központjától
20 0 3186

II. Világháborús Emlékhely

~15.1 km-re a település központjától
4 0 2496

Bakonygyiróti Pincesor (Öreghegy)

~15.7 km-re a település központjától
13 1 18728

Közeli Rendezvények <20 km (0)

Tökfesztivál

~18 km-re a település központjától
2023. 10. 14.
1 0 339

XVI. Cseszneki Szüreti Felvonulás

~23.6 km-re a település központjától
2023. 10. 14.
1 0 19

Falunap Ravazd

~3.6 km-re a település központjától
2023. 09. 16.
2 0 998

Nyárbúcsúztató főzőverseny

~18.5 km-re a település központjától
2023. 08. 19.
1 0 772

Falunap Bakonyszentlászló

~18.2 km-re a település központjától
2023. 08. 12.
1 0 2179

Búcsúi Bál Bakonyszentlászló

Győr-Moson-Sopron megye
~18.1 km-re a település központjától
2023. 07. 01.
1 0 693

Orgonahangverseny a Múzeumok Éjszakáján

532 m-re a település központjától
2023. 06. 24.
0 0 342

XI. Bakonygyiróti Pincefesztivál

~15.6 km-re a település központjától
2023. 06. 24.
1 0 863

Falunap

~23.8 km-re a település központjától
2023. 06. 17.
0 0 486

Pannonhalmi JazzNyár 2023

544 m-re a település központjától
2023. 06. 09.
0 0 750

Író-olvasó találkozó

~18 km-re a település központjától
2023. 06. 08.
0 0 613

XV. NO MOTOR Cseszneken

Veszprém megye
~23.6 km-re a település központjától
2023. 05. 27.
0 1 838

Pannonhalmi Gasztropiknik és Borünnep

Győr-Moson-Sopron megye
544 m-re a település központjától
2023. 05. 20.
1 0 644

Elszármazottak találkozója Ravazd

~3.8 km-re a település központjától
2023. 05. 06.
1 1 897

TeSzedd

Győr-Moson-Sopron megye
~18.2 km-re a település központjától
2023. 04. 22.
0 0 1043

Teljesítménytúrák Ravazdi Róka és Pannonhalma

~3.8 km-re a település központjától
2023. 04. 22.
0 0 835

Húsvéti Orgonahangverseny

544 m-re a település központjától
2023. 04. 10.
0 0 596

I.Ravazdi mini színjátszó találkozó

~3.7 km-re a település központjától
2023. 01. 21.
1 0 526

Mindenki Karácsonya

~3.7 km-re a település központjától
2022. 12. 18.
0 1 412

Adventi készülődés Bakonyszentlászlón

~18.1 km-re a település központjától
2022. 12. 03.
0 0 1404

Tökfesztivál 2022

~18 km-re a település központjától
2022. 10. 22.
1 0 2139

XV. Cseszneki Szüreti Felvonulás és Bál

~23.6 km-re a település központjától
2022. 10. 22.
0 0 735

Jótékonysági Piknik Leventéért

~18.3 km-re a település központjától
2022. 09. 17.
4 1 2660

Egyházzenei és kórus találkozó

2022. 09. 09.
1 0 4105

Lázár Ervin kiállítás

~18.1 km-re a település központjától
2022. 09. 01.
1 0 1256

Frissítve! Nyárbúcsúztató főzőverseny

~18.2 km-re a település központjától
2022. 08. 20.
108 1 2845

Bakonyszentlászló Falunap

~18.3 km-re a település központjától
2022. 08. 13.
1 1 2640

Frissítve! Mesélő családi délután Limonádé Joe klubjában

~23.8 km-re a település központjától
2022. 07. 08.
80 0 863

Búcsúi bál és HungaRock koncert

~18 km-re a település központjától
2022. 07. 02.
0 0 1255

X. Bakonygyiróti Pincefesztivál

~15.7 km-re a település központjától
2022. 06. 25.
1 0 1738

Közeli Szabadidős lehetőségek <20 km (0)

Ravazdi Erdésztó

~3.6 km-re a település központjától
12 0 742

Teniszpálya

~4.2 km-re a település központjától
3 0 419

Pihenőpark

~15.1 km-re a település központjától
6 0 2356

Sportpark

~15.1 km-re a település központjától
7 0 2391

Focipálya

~17.8 km-re a település központjától
4 0 5941

Szentlászlói Kalandpark

~21.5 km-re a település központjától
18 0 16324

Helyi Szolgáltatások (0)


Sajnos nem tudunk egyről sem... :(
^